IX Lliga Internet Championchip 2009 | Reglament

 1. Campionat obert a tothom que entri habitualment a Internet i tingui e-mail.
 2. Recomanable que estiguin apuntats a la llista del Atletisme Català.
 3. Puntuaran les proves detallades al calendari.
 4. A cada corredor li puntuaran les 14 millors curses.
 5. Hi han proves que puntuen triple o doble o sencill i proves que només puntuen doble o sencill.
 6. Cada corredor només pot puntuar triple a dues proves i doble a sis proves d'aquestes, total: 6 senzilles + 6 dobles + 2 triple.
 7. L'algorisme que s'aplica es: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100.
 8. Hi hauran cuatre categories per cada sexe: fins 34 anys, de 35 a 44 anys, de 45 a 54 anys i més de 54 anys.

 9. Homes després del 1972 : categoría 1 | Dones després del 1972 : categoría A
  Homes entre 1963 i 1972 : categoría 2 | Dones entre 1963 i 1972 : categoría B
  Homes entre 1953 i 1962 : categoría 3 | Dones entre 1953 i 1962 : categoría C
  Homes abans 1953 : categoría 4 | Dones abans 1953 : categoría D

 10. Hi hauran tres premis a cada categoria i un especial als guanyadors absoluts
 11. Hi haurà classificacions per equips mixtes (8 components),equips masculins (6 components) i femenins (4 components) sumant els punts dels corredors.
 12. Hi haurà un premi pel corredor que hagi corregut més curses. En cas d'empat guanyarà qui tingui més punts.
 13. Es definirà oportunament on es farà el lliurament de premis.
 14. Per facilitar el càlcul dels resultats es obligatori l’ús del xip groc.
 15. Els participants que tinguin premi a una edició i no el recullin, sense causa de força major, quedaran excloses de la Lliga per un període de dos anys.
 16. Els clubs/equips que tinguin premi a una edició i no el recullin, sense causa de força major, quedaran excloses de la Lliga per un període de dos anys, malgrat els seus components podran participar-hi a nivell individual.
 17. Reclamacions per errors de càlculs: ChampionChip.
 18. Inscripcions a partir del 1 de Gener GRATUÏTES (es comença amb els inscrits a la Lliga 2007 que tinguin algun punt si no renuncien explícitament).
 19. Les inscripcions es faran via e-mail a la ChampionChip posant: Nom i cognoms, any, sexe, club, e-mail, codi xip i acceptació explícita d’aquest reglament.
 20. La inscripció a la Lliga significa que consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades en aquest reglament. No es faran servir per cap altre finalitat.
 21. Es començarà a puntuar al mateix moment de la inscripció. No puntuaran les curses anteriors.
 22. Els que no corrin alguna cursa amb el seu xip groc no tindran dret a puntuar en aquesta cursa
 23. Per demanar la baixa de la Lliga només caldrà enviar un mail. La baixa es farà efectiva a la jornada següent
 24. Només s’acceptaran canvis de club o altes a un club dels participants ja inscrits que tenen punts fins el 31 de juliol.
 25. Els resultats es publicaran a aquest web els dilluns abans de les 12 de la nit.
 26. La inscripció a la Lliga significa la total acceptació d’aquest reglament.

 

atletisme.com
atletisme.com

Dorsals de qualitat

atletisme.com

Accés ràpid

Enllaços